CBD og dansk lovgivning

Umiddelbart er medicinske præparater som er naturligt udvundet af hampeplanten – også kaldet cannabis til medicinsk brug – forbudt at sælge i Danmark. En ny forsøgsordning som træder i kraft fra 2018 åbner dog op for lovlig brug af denne type cannabis-præparater i behandlingen af en række alvorlige sygdomsformer.

Herhjemme har det siden 2011 været lovligt at ordinere og anvende lægemidler med såkaldt medicinsk cannabis som virksomt stof. Hidtil er dog kun et enkelt lægemiddel – Sativex til multipel sclerose – blevet godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Angiveligt fordi der ikke er andre, som har ansøgt om at få godkendt lægemidler med medicinsk cannabis.

Ulempen ved medicinsk cannabis er imidlertid, at disse præparater oftest anvender syntetisk fremstillet cannabinoid og at de oftest også anvender et miks af både det ikke-euforiserende cannabinoid CBD og det euforiserende cannabinoid THC, hvorved patienterne bliver sløvet ved brugen og f.eks. ikke må køre bil.

Alternativet til medicinsk cannabis er forbudt

Alternativet er præparater der anvender eller er udvundet af hampeplanten. Disse præparater kaldes i lovgivningsmæssig og lægemiddelmæssig sammenhæng for cannabis til medicinsk brug. Det er lægemidler, som det i øjeblikket er forbudt at ordinere og anvende herhjemme, så længe der ikke er tale om magistrelle lægemidler, som er produceret på recept til en given patient på lægens egen risiko.

Ny forsøgsordning åbner op for brugen af cannabis til medicinsk brug fra 2018

På trods af Lægemiddelstyrelsen og lægestandens forbehold mod brugen af cannabis til medicinsk brug, har folketinget vedtaget en særlig forsøgsordning, som træder i kraft fra 1. januar 2018 og løber 4 år frem.

Den giver lægerne lettere adgang til at udskrive cannabis til medicinsk brug – altså cannabinoidholdige produkter udvundet af hampeplanten – end de har i dag.

Der er dog en række meget stramme regler for, hvornår det er muligt at udskrive disse produkter. De kan primært udskrives til behandling mod smerter – som f.eks. i forbindelse med kræft – men kun hvis du ikke har haft nogen effekt af andre former for smertebehandlinger. Også patienter med sclerose og rygmarvsskader vil kunne få udskrevet cannabis til medicinsk brug under de samme forudsætninger

Det vil også blive muligt, at kunne få udskrevet præparater med cannabis til medicinsk brug til at lindre bivirkningerne ved kemoterapi, primært kvalme og opkast. Men igen kun hvis andre behandlingsformer er afprøvede og ikke virker.

Det er udelukkende lægen, der kan tage stilling til behandlingen. Det vil sige, at du som patient ikke kan forlange at komme i behandling med cannabis til medicinsk brug. Du kan foreslå det, men lægen skal have afprøvet alle øvrige lægemidler på området, før han eller hun må udskrive cannabis-medicin til dig.

Hvad siger loven om CBD olie?

Ifølge Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er alle former for cannabis til medicinsk brug forbudt at sælge, med mindre det er lægeordineret og sælges af et apotek som producerer magistrelle lægemidler.

Det skyldes, at Lægemiddelstyrelsen anser CBD olier som medicin – og det er ikke lovligt at sælge medicin herhjemme, uden det er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og sælgeren af medicinen er registreret som et godkendt apotek. Men altså kun hvis patienten har recept fra lægen.

Overholdes EU-lovgivningen er det tilladt at sælge CBD-olier på nettet

Der er dog et hul i lovgivningen, som gør det muligt at sælge CBD-olier, -tabletter og pulver lovligt, såfremt det overholder EU-lovgivningen på området. EU-lovgivningen tillader nemlig at sælge CBD-olier i fri handel, hvis det er udvundet af såkaldt industrihamp, som har et meget lavt indhold af det euforiserende THC-cannabinoid.

Ved at købe CBD olie lovligt på nettet, undgår du som patient at skulle kriminalisere dig selv og købe olien i kriminelle miljøer med den risiko, det normalt medfører. I modsætning til olierne og andre hampeprodukter, som sælges i de kriminelle miljøer, har CBD olie købt på nettet samtidig den fordel, at det er fremstillet af kendte producenter under hygiejniske, kontrollerede forhold.

Så her er du sikker på, at du rent faktisk får et produkt, der ikke indeholder så meget THC, at du bliver skæv eller afhængig af det. Samtidig er du også sikker på, at produktet er behandlet forsvarligt gennem hele produktionen, hvilket du ikke kan være sikker på, hvis du køber olien gennem andre kanaler.

Så på trods af lovgivningen herhjemme, kan du altså lovligt købe et produkt, der er fremstillet under forhold, som lever op til de samme strenge krav som stilles til lægemiddelsproducenter og som ikke indeholder så meget THC, at du bliver sløv eller påvirket af brugen af medikamentet.

Det gør CBD olie til et særdeles godt, sikkert og tilmed lovligt alternativ til medicinsk cannabis ordineret af lægen.

(CBD i Danmark – hvad siger loven og de forskellige myndigheder)